Centrum Edukacji i Kształcenia Artystycznego Anna Machmar organizuje stacjonarne warsztaty muzyczne, przeznaczone dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkolnej, animatorów oraz tych wszystkich, którzy zajmują się edukacją artystyczną dzieci. 

 

W programie warsztatów : 

 1. Choreografie taneczne do muzyki klasycznej i rozrywkowej i ludowej , które można wykorzystać podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych. 

 2. Integracyjne tańce przedszkolne i szkolne do wykorzystania podczas codziennej pracy z dziećmi. 

 3. Instrumentacje utworów do muzyki klasycznej i popularnej. 

 4. Instrumentacje piosenek na instrumenty perkusyjne ( instrumentarium Orffa ) lub dzwonki naciskane, diatoniczne lub bum bum rurki 

 5. Kreatywne zabawy muzyczne oraz zabawy integracyjne. 

 6. Instrumentacje utworów muzycznych z  na dzwonki naciskane, diatoniczne lub bum bum rurki dla osób początkujących. 

 7. Metodyka wprowadzania na zajęciach gry na prostych instrumentach muzycznych. 

 8. Metodyka nauki układów choreograficznych. 

 9. Metodyka wprowadzania musicogramów. ( graficzne zapisy melodii ). 

 10. Metodyka emisji głosu w przedszkolu i szkole. 

 

Podczas szkolenie korzystam z kilku metod:  Carla Orffa, Emila Jacues - Dalcroze’a Batii Strauss wzbogacając je o własne autorskie inspiracje muzyczne. 

 

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje bardzo bogaty materiał szkoleniowy:

 

 • Film nagrany podczas szkolenia. 

 • Dodatkowe filmiki z mojej pracy z dziećmi. 

 • Opisy i inne materiały szkoleniowe (w formie PDF). 

 • Certyfikat imienny (w formie PDF). 

 • Mp3 do pobrania. 

 

Wszystkie materiały zostają przesłane na podany adres e-mail Uczestnika lub Placówki Oświatowej. 

Każde szkolenie to około 9-10 propozycji muzycznych i tanecznych. Czas trwania szkolenia około dwie godziny lekcyjne. 

Warsztaty prowadzi: Anna Machmar- Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu im. Ignacego Jana Paderewskiego- Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.