top of page

Polityka witryny

Ważne informacje prawne

 1. Naszą Witrynę można odwiedzać z zachowaniem anonimowości oraz bez podawania swoich danych osobowych.

 2. Jednak podczas pierwszej wizyty na naszej Witrynie poprosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie na urządzeniu oraz o zgodę na śledzenie zachowania w witrynie. Pomaga to nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej Witryny przez klientów oraz poprawić oferty i usługi, co oznacza również dostarczanie bardziej spersonalizowanych treści oraz dostosowanych ofert. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na powyższe praktyki i chce pozostać całkowicie anonimowy, może wybrać opcję niewyrażania zgody lub może wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości, przez użycie dostępnego mechanizmu rezygnacji.

 3.  W takim przypadku zbierzemy tylko niektóre informacje anonimowe, które nie dotyczą bezpośrednio danej osoby. Na przykład możemy zebrać liczbę gości na naszej witrynie, schematy przeglądania oraz obszary zainteresowań. Analizujemy te informacje, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny, ocenić trendy, statystyki oraz potrzeby naszych klientów, co pomaga nam w poprawieniu lepszej obsługi klienta.

 4. Korzystanie z naszego formularza kontaktowego: Zbieramy dane osobowe przekazane dobrowolnie przez użytkownika w przypadku kontaktu z nami przez formularz kontaktowy w Witrynie, na przykład po wysłaniu pytania lub zgłoszenia Jeżeli nie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności i plików cookie w Witrynie, dane nie będą wykorzystywane bez zgody użytkownika do celów innych niż rozpatrzenie zapytania i dostarczenie informacji, o jaką prosił użytkownik oraz nie będą wykorzystywane do innych celów.

 5. Google Analytics: Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki sieciowej dostarczanej przez firmę Google, Inc. W ramach tej usługi wykorzystywane są pliki typu "cookies". Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych podano na stronach: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://www.google.de/intl /pl/policies.

 6. Wtyczki społecznościowe portalu Facebook: Na naszej stronie stosowane są wtyczki społecznościowe sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki te mogą zostać rozpoznane na podstawie jednego z logo portalu Facebook (białe "f" na niebieskim kafelku, termin "Lubię to" lub znak "kciuka w górę") lub mieć dodatek "Wtyczka społecznościowa portalu Facebook". Z listą i wyglądem wtyczek społecznościowych portalu Facebook można się zapoznać na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W przypadku wywołania strony internetowej uwzględnionej w niniejszej ofercie, zawierającej taki przycisk, przeglądarka użytkownika ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Cel zbierania danych i ich zakres, zasady dalszego przetwarzania danych i korzystania z nich przez firmę Facebook, oraz powiązane prawa i opcje ustawień chroniące prywatność użytkownika przedstawione zostały w polityce prywatności portalu Facebook, na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

 7. Odnośniki do innych witryn internetowych: Na stronie mogą znajdować się linki/odnośniki do innych witryn internetowych. Agencja Artystyczna  Verso  Marian Bukalski nie monitoruje zawartości i nie kontroluje treści witryn, do których prowadzą odnośniki. Agencja nie bierze odpowiedzialności za zawarte na nich informacje i materiały, za żadne oprogramowanie lub inne produkty, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn. Decydując się na przejście do innej witryny internetowej przez odnośnik z tej witryny, użytkownik działa na własne ryzyko i swoją odpowiedzialność.

 8. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Agencja Artystyczna  Verso  Marian Bukalski  i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania strony przez użytkownika lub informacji i materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem. Dotyczy to również szkód będących skutkiem braku możliwości użycia lub aktualizacji witryny, opóźnień w działaniu lub transmisji danych, awarii linii telekomunikacyjnych, niedostarczonych wiadomości e-mail, utraty możliwości używania danych i podobnych skutków - nawet w przypadku, gdy Agencja Artystyczna  Verso  Marian Bukalski zostanie poinformowana o możliwości zaistnienia podobnych szkód. Agencja Artystyczna  Verso  Marian Bukalski nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do witryny, braku zakłóceń czy braku wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu lub materiałach dostępnych poprzez niniejszą witrynę. Informacje i ceny umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 9.  Aktualizacja witryny: Zmiany na stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwil i mogą obejmować wszelkie zawarte na niej informacje i materiały. O dokonaniu zmian Agencja Artystyczna  Verso  Marian Bukalski nie ma obowiązku informować.

 10. Umieszczanie w innych witrynach odnośników do naszej witryny: Odnośniki do witryny mogą być umieszczane w innych witrynach tylko w sposób zgodny z poniższymi warunkami i z obowiązującymi przepisami prawa. Strona internetowa zawierająca odnośnik do naszej witryny, nie może korzystać z logo Centrum Edukacji i Kształcenia Artystycznego Anna Machmar o bez uprzedniego zezwolenia udzielonego pisemnie; nie może podawać nieprawdziwych informacji o Centrum Edukacji i Kształcenia Artystycznego Anna Machmar i jego działalności; nie może zawierać treści rasistowskich, pornograficznych, religijnych, seksualnych, ani popularyzujących takie treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne lub obraźliwe; nie może modyfikować wyglądu przeglądarki i jej okna. Na żądanie osoby reprezentującej Agencję Artystyczną  Verso  Marian Bukalski osoba, która umieściła odnośnik lub treść pochodzącą z tej witryny zobowiązana jest do ich natychmiastowego usunięcia, co nie wymaga uzasadnienia. Usunięcie powyższych nie powoduje wygaśnięcia roszczeń wobec podmiotu, który umieścił taki odnośnik lub treść.

 11. Publikacje w prasie i innych mediach: Agencja Artystyczna  Verso  Marian Bukalski wyraża zgodę na pobieranie i upublicznianie w prasie lub innych mediach zawartości witryny wyłącznie na podstawie każdorazowej autoryzacji przez Agencję Artystyczną  Verso  Marian Bukalski przygotowanego do publikacji materiału zgodnie z prawem prasowym.

 12. Prawa autorskie: Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada Agencja Artystyczna  Verso  Marian Bukalski  oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów w witrynie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, filmy i inne materiały dostępne w witrynie włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną. Materiały i dokumenty umieszczone na stronie podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich bez zgody Agencji Artystycznej  Verso  Marian Bukalski  może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia procesu cywilnego.

bottom of page